Regler & information

A Taste of Whisky

Regler och information       

Information


Då försäljning och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker är reglerat i lagar och förordningar i Sverige måste deltagare i de olika onlineprovningarna godkänna följande regler. Denna sida varken säljer eller marknadsför alkoholhaltiga drycker. A Taste of Whisky arbetar för att utveckla deltagarnas whiskykunskaper med gemensamma online-whiskyprovningar. Med online avses att vi var och en provar whiskyn hemma och delger våra upplevelser i kommentarsfunktionen under respektive flaska i onlineprovningen. I varje lucka i respektive kalender presenteras högupplöst bild, fakta och information om destilleriet och den aktuella flaskan. 


Regler

§1  Åldersgräns för deltagande är 21 år, verifiering sker via officiella register eller på förfrågan om personnummer.


§2 Deltagandet är personligt, den som anmäler för annan person som gåva eller present skall uppge namnuppgifter och i förekommande fall även personnummer på den som ska deltaga i onlineprovningen enligt §1.


§3 Försök till beställning av minderåring eller till minderårig leder till direkt uteslutning. Beställning som gåva till minderårig ses som langning och kommer att polisanmälas.


§4 A Taste of Whiskys onlineprovningar vänder sig enbart till privatpersoner i Sverige. Alla deltagare måste identifieras med för, efternamn, adress och mobiltelefonnummer.


§5 Avgiften för deltagande består alltid av två delar. En anmälningsavgift som inkluderar kostnad för småflaskor, fyllning av småflaskor samt eventuellt tillhörande tillbehör som glas, provningsprotokoll etc. Anmälningsavgiften är momspliktig, priser som presenteras är inkl. moms. Resterande belopp är insättning till whiskyklubbens "whiskysafe" se §6


§6  Whiskysafe -  vid beställning och deltagande i A Taste of Whiskys onlineprovningar betalas en förutbestämd summa in i klubbens whiskysafe. Ur denna pott köps whisky in för den aktuella provningen och fördelas på småflaskor om 20, 30, 40, 50 eller 60 ml flaskor. Whiskysafe hålls separerat från A Taste of Whiskys övriga verksamhet och sker helt utan vinstintresse. Samtliga kalendrar ska vara beställda och fakturerade innan någon kalender skickas/lämnas ut till deltagare. Betalning/insättning till whiskysafe är momsfria då de avser förmedlingsuppdrag. (Whiskysafe har lånat ordet från whiskytillverkningens spiritsafe som är den skattefria hantering av tillverkad sprit som ska lagras).


§7 All whisky köps in via Systembolaget eller via import från utlandet. Vid import betalas skatt enligt svenska lagar.


§8 A Taste of Whisky har rätt att utan anledning ställa in en onlineprovning, eventuella inbetalda pengar för provningen och insättning till whiskysafe återbetalas omgående.


Personuppgifter A Taste of Whisky hanterar dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt gällande GDPR. Vid beställning av whiskykalender sparas din e-postadress för sändning av påminnelse om kommande whiskykalendrar som anordnas av A  Taste of Whisky. Adressuppgifter kommer inte lämnas vidare till annan näringsidkare eller person och kommer inte användas i andra marknadsföringssyften. Du kan när som helst begära att bli borttagen från e-postlistan genom att svara på det mail du fått eller skicka ett mail till info@atasteofwhisky.se och bara skriva att du vill bli borttagen.